Δύο κατηγορίες εργαζομένων δημιουργεί το ΣτΕ για τις τριετίες

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), μετά την απόφαση που έλαβε για τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, χωρίζει τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες. Ουσιαστικά η διάκριση που γίνεται εστιάζεται στο χρονολογικό όριο του 2012. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις που μπορεί να εγείρουν όσοι εργάζονταν πριν από αυτό το έτος, σε σχέση με εκείνους που ξεκίνησαν τον εργασιακό τους βίο μετά την ανωτέρω χρονολογία.

Ας δούμε όμως τι ισχύει για τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα η κατάσταση, με βάση και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας:

  • Εργαζόμενοι πριν από το 2012: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όσοι έχουν αποκτήσει το δικαίωμα για να λάβουν τριετίες, πρέπει να συνεχίζουν να εισπράττουν τα ποσά που τους αναλογούν. Με δεδομένο ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός είναι στα 663 ευρώ μικτά (569,38 ευρώ καθαρά), αυτό σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται στην 1η τριετία προϋπηρεσίας, πρέπει να λαμβάνουν 729,30 ευρώ το μήνα (625,45 ευρώ καθαρά). Αντίστοιχα, όσοι έχουν έως έξι έτη προϋπηρεσίας, δηλαδή καλύπτονται από την 2η τριετία, θα πρέπει να εισπράττουν 795,60 ευρώ μικτές αποδοχές σε μηνιαία βάση (677,27 ευρώ καθαρά). Τελευταία και πιο υψηλή κατηγορία είναι εκείνη με έως 9 έτη προϋπηρεσία. Για την 3η τριετία οι αμοιβές είναι 861,90 ευρώ μικτές αποδοχές (725,71 ευρώ καθαρά). Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν καλυφθεί με τις ανωτέρω αποδοχές, θεωρητικά θα πρέπει να τις διεκδικήσουν από τους εργοδότες τους. Πρακτικά όμως, όπως τεκμαίρεται από την διαρροή της απόφασης του ΣτΕ, η εγκύκλιος του 2019 δεν μπορεί να παράγει νομοθετικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, υπάρχει ο κίνδυνος νομοθετικού κενού ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Άρα θα πρέπει το κενό αυτό να καλυφθεί για να μπορεί ο εργαζόμενος να διεκδικήσει με ασφάλεια τα ποσά που δικαιούται, που για αρκετές περιπτώσεις θα είναι και αναδρομικά από το 2019.
  • Εργαζόμενοι μετά το 2012: Όσοι εργαζόμενοι ξεκίνησαν τον εργασιακό τους βίο μετά τον Φεβρουάριο του 2012, δηλαδή μετά τη δημοσίευση της 6ης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε το ίδιο έτος δια νόμου (ν.4093/2012), τελούν υπό καθεστώς «παγώματος» των τριετιών τους. Αυτό σημαίνει ότι από το 2012 και έως σήμερα, οι τριετίες γι’ αυτή την κατηγορία εργαζομένων δεν αυξάνονται. Κάτι τέτοιο θα συμβεί μόνο όταν η ανεργία της χώρας, υποχωρήσει κάτω από το 10%, δηλαδή σε μονοψήφιο ποσοστό. Πρόκειται για μνημονιακή δέσμευση, που ισχύει ακόμα και τώρα, μια δεκαετία μετά. Άλλωστε η ανεργία συνεχίζει να κυμαίνεται στα επίπεδα του 13%, με τάσεις καθόδου είναι αλήθεια.