Δώρο Πάσχα: Ποιοι το δικαιούνται, πότε καταβάλλεται

Τις προϋποθέσεις και την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.

Το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 και όπως τονίζεται, τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα.

  • Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση καταβολής του δώρου Πάσχα 2019 είναι η ύπαρξη απασχόλησης (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/1/2019 μέχρι 30/4/2019.
  • Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου Πάσχα και ως εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή στον τηλεφωνικό αριθμό 15512, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων όλη την επόμενη περίοδο προκειμένου να εξασφαλιστεί το νόμιμο δικαίωμά τους στο δώρο Πάσχα.