Εγκύκλιος για ηλεκτρονική αξιολόγηση: Μέχρι 25 Μαΐου η συμπλήρωση στοιχείων στην εφαρμογή

Εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού και για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση, που εντάσσεται ως επιπρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Μέχρι τις 25/5/2018 οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού οφείλουν να προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2017, (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016), όπως ισχύει, συμπληρώνοντας σε αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κάθε αξιολογούμενο.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://apografi.gov.gr.

Δείτε την εγκύκλιο για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

10_MAI_2018_HLEKTRONIKH_AXIOLOGHSH