Εγκύκλιος για την υποβολή εντύπων (πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριών κ.λπ.) στην ΕΡΓΑΝΗ

Με σημερινή εγκύκλιο της υπουργού εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, δίνονται αναλυτικές διευκρινίσεις για την πρόσφατη απόφαση της υπουργού με την οποία επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη απόφαση της κ. Αχτσιόγλου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής όλων των εντύπων (Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10 και Ε11), ενώ σε παράρτημα υπάρχουν όλα τα εν λόγω έντυπα, που -μεταξύ άλλων- είναι: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, Πίνακας προσωπικού, Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονική άδειας κ.λπ.

Σημειώνεται ότι το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) από 1/10/2018, καθώς και το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) από 1/7/2018 μπορούν να υποβάλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε την εγκύκλιο Αχτσιόγλου για τους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

19_IOYL_2018_EGKYKLIOS_ENTYPA_SEPE_OAED