Ειδική άδεια για κορονοϊό: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι-γονείς

Ο κορονοϊός φέρνει ανατροπές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η έναρξη του σχολικού έτους στις 14 Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μια νέα εστία μόλυνσης, τις αίθουσες των σχολείων. Σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν κρούσματα σε μαθητές, που θα πρέπει να προστατευθούν και να παραμείνουν μακριά από τα μαθήματά τους, μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Στο υπουργείο Εργασίας όμως θωρακίζονται για την αντιμετώπιση μιας πολύ «ειδικής» κατάστασης, από την πλευρά των εργαζομένων-γονέων.

Γι’ αυτό και στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, υπάρχει διάταξη που ορίζει ότι ο γονέας-εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει μία «εξτρά» άδεια, στην περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά του νοσήσει κορονοϊό.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, ποιες είναι οι παράμετροι για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας:

  1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ειδικής άδειας είναι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

  • Διάρκεια

Η άδεια έχει διάρκεια 14 ημερών. Μπορεί όμως να αυξηθεί σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

  • Συμψηφισμός

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων. Άρα δεν τίθεται θέμα συμψηφισμού.

  • Αποδοχές

Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Άρα σε όλες τις περιπτώσεις οι αποδέκτες της άδειας δεν θα τύχουν μείωσης αποδοχών.

  •  Προϋπηρεσία

Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.