ΕΚΑ: Να αρθεί η μισθολογική αδικία για νέους σε πρόγραμμα μαθητείας στα ΙΕΚ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) καλεί την κυβέρνηση να άρει επειγόντως την άνιση μισθολογική μεταχείριση που επιφυλάσσει σε μία κατηγορία υπαγομένων νέων σε πρόγραμμα μαθητείας στα ΙΕΚ.

Σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑ σημειώνει ότι «με τη δημοσίευση της Υπ. Απόφασης με αριθμ. Κ1/118932 (ΦΕΚ Β’ 2440/18-7-2017), οι σπουδαστές των ΙΕΚ σε πρόγραμμα μαθητείας που υπάγονται σε αυτήν, δικαιούνται τόσο αποζημίωσης (που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014-2020) όσο και ασφάλισης, σε αντίθεση με τους μαθητές που είχαν ξεκινήσει πριν από την ΥΑ, οι οποίοι δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης ούτε ασφάλισης».

Το ΕΚΑ δηλώνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση των νέων ανθρώπων των οποίων ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής κατάρτισης, επεκτείνοντας το καθεστώς της αμειβόμενης μαθητείας σε όλους.