Εκτιμάται οριακή αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο

Οριακή αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο εκτιμάται ότι θα σημειωθεί το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η έρευνα διεξήχθη από τις 20 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2018 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 155 ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων (λιανεμπόριο – αλυσίδες σουπερμάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις προσδοκίες των στελεχών για τις πωλήσεις του κλάδου, ποσοστό 31% εκτιμούν ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά, 28% ότι θα υπάρξει μείωση και 40% ότι οι πωλήσεις θα μείνουν αμετάβλητες.

Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση 0,1% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιούλιος 2018 – Δεκέμβριος 2018 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2017. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.

Η πλειοψηφία, σε ποσοστό 53%, θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη, το 31% ότι χειροτέρεψε και το 16% ότι βελτιώθηκε. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017  πρόκειται για σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή δυναμική για περεταίρω βελτίωση.

Και πάλι τα εξωγενή προβλήματα είναι στην πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ξανά ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού – οικονομικού) κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ο υψηλός ΦΠΑ ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα εξακολουθεί να έχει σημασία με 51%. Αντίθετα το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ύφεση καθώς πέφτει στην 4η θέση, με μείωση σε ένα χρόνο από 59% σε 40%, που σχετίζεται με την αναμενόμενη σταθεροποίηση της ζήτησης. Η χαμηλή κερδοφορία παραμένει σημαντικό πρόβλημα και ενισχύεται μάλιστα (από το 38% στο 43%). Την πεντάδα των κύριων προβλημάτων συμπληρώνουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (28%) που σχετίζονται με τις νέες κοινωνικές συνθήκες λόγω οικονομικής κρίσης, τα ανταγωνιστικά δίκτυα πωλήσεων, τις συνεχείς προσφορές, τα ψηφιακά μέσα κλπ.

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να δείτε εδώ