Ελληνική πρωτιά στο μισθολογικό χάσμα γυναικών – ανδρών

Διανύοντας την πρώτη δεκαπενταετία του 21ου αιώνα διαπιστώνεται ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. είναι αρκετά διευρυμένο και η Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα.

Και σήμερα, 3 Νοεμβρίου, ευρωπαϊκή ημέρα για την ίση αμοιβή τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. για το 2016, η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι 39,6%, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41,4% (Eurostat, 2015).

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το 33% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το 29% των ανδρών. Εντούτοις, ο συνολικός ρυθμός απασχόλησης των γυναικών υπολείπεται κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την απασχόληση των ανδρών.

Στις διαφορές των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων για τις μέσες ετήσιες αποδοχές, εντοπίζονται τρία είδη μειονεκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και αφορούν στις χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές, στις λιγότερες ώρες εργασίας σε έμμισθες θέσεις εργασίας και στα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, όπως η διακοπή σταδιοδρομίας των γυναικών για τη φροντίδα παιδιών ή συγγενικών προσώπων τους.

Χαρακτηριστικά είναι και τα ποσοστά που καταγράφηκαν από την Eurostat για το 2015. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, το υψηλότερο ποσοστό μισθολογικής ανισότητας καταγράφεται στην Εσθονία (26,9%) και το χαμηλότερο στις χώρες Ιταλία και Λουξεμβούργο (5,5%).

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει υπολογιστεί στο 15% με στοιχεία του 2010 από την ΕΛΣΤΑΤ.

Κύπρος, Ουγγαρία και Σουηδία χρεώνονται με ποσοστό μισθολογικού χάσματος της τάξης του 14%.

Με βάση τα παραπάνω, αναφέρει η Eurostat, «θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι οι γυναίκες θα εξακολουθήσουν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης (μόνο μία γυναίκα επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο των 14 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μόνο μία στις είκοσι θέσεις Διευθυνόντων/-ουσών Συμβούλων είναι γυναίκα)».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γ.Γ Ισότητας των φύλων, «με δεδομένο ότι ο κοινοτικός μέσος όρος του έμφυλου μισθολογικού χάσματος για παροχή εργασίας ίσης αξίας έχει υπολογιστεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή στο 16,3%, αυτό μεταφράζεται στην πικρή διαπίστωση ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμβολικά οι εργαζόμενες γυναίκες παύουν να αμείβονται μέχρι το τέλος του έτους».