ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους το Δ’ τρίμηνο του 2017

Αύξηση κατά 2,7% στο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους το Δ’ τρίμηνο του 2017 στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ΄ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7% έναντι μείωσης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ΄ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,0% έναντι αύξησης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ΄ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ’ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 3,4% έναντι μείωσης 2,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.