ΕΛΣΤΑΤ: Διπλασιάστηκαν οι κενές θέσεις εργασίας για το Δ’ τρίμηνο του 2018

Αύξηση 193,4% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το Δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο 2017 (8.288 και 2.825, αντίστοιχα), έναντι μείωσης 55,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2017 προς το 2016,
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Να υπενθυμίσουμε πως κενή θέση εργασίας για τη στατιστική θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνον στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

  • μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες, είτε από οποιονδήποτε
  • φορέα κοινωνικής ασφάλισης
  • εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση
  • προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές
  • εσωτερικές μετακινήσεις του ήδη υπάρχοντος προσωπικού
    στην επιχείρηση.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Επίσης η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοζόμενο δείκτη ανεργίας για το Δεκέμβριο 2018. (Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους).

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο του 2018 ανήλθε σε 18,0% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,8% το Δεκέμβριο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 18,3% το Νοέμβριο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά το Δεκέμβριο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.868.241 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 851.556 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.236.631 άτομα.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ