ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 3,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους το Β΄ τρίμηνο του 2018

Αύξηση κατά 3,4% σημείωσε ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους το Β΄ τρίμηνο του 2018, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, που είχε καταγράψει αύξηση 0,6%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2018 στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,6% έναντι αύξησης 0,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2018, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσιάζει αύξηση κατά 3,4% έναντι αύξησης 0,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Β΄ τρίμηνο 2007 – Β΄ τρίμηνο 2018 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργασίμων ημερών).