Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 43 δήμους της Περιφέρειας και στα μεγάλα νησιά

Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 43 πόλεις της Περιφέρειας και στα μεγάλα νησιά της Ελλάδας (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο) με στόχο την τροφοδοσία περισσότερων των 32.000 καταναλωτών, κυρίως οικιακών, προβλέπει το πενταετές (2018 – 2022) πρόγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του  Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος. (Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως, μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2018).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναρτήθηκε, το συνολικό ύψος των επενδύσεων διαμορφώνεται στα 190,8 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των αντιστοίχων
Περιφερειών, το 40% μέσω δανεισμού από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και το υπόλοιπο 10% από Ίδια Κεφάλαια, τα οποία εν μέρει θα προέλθουν από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα υπόλοιπα από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. Συνολικά, με την κατασκευή των νέων δικτύων προβλέπεται να τροφοδοτηθούν 27.869 νέοι οικιακοί πελάτες, 4.833 εμπορικοί και 82 βιομηχανίες.

Αναλυτικά ο προγραμματισμός για την επέκταση των δικτύων περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Δήμοι Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λειβαδιάς, Δελφών και Καρπενησίου. Προβλέπεται να συνδεθούν 9.334 οικιακοί, 1.021 εμπορικοί και 10 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 204.072 MWh για τους οικιακούς, 86.681 MWh για τους εμπορικούς και 29.700 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 40.505.917 ευρώ.
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δήμοι Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών, Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Πέλλας. Πρόκειται να συνδεθούν 6.068 οικιακοί, 1.194 εμπορικοί και 12 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 147.766 MWh για τους οικιακούς, 133.019 MWh για τους εμπορικούς και 133.915 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 37.566.425 ευρώ.
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Στα δίκτυα πρόκειται να συνδεθούν 7.639 οικιακοί, 1.685 εμπορικοί και 33 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 161.225 MWh για τους οικιακούς, 155.641 MWh για τους εμπορικούς και 164.243 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης είναι 52.952.990 ευρώ.
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Δήμοι Πατρέων, Αγρινίου και Πύργου. Πρόκειται να συνδεθούν 2.437 οικιακοί, 255 εμπορικοί και 23 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 51.129 MWh, 27.321 MWh και 111.757 MWh. Το κόστος εγκατάστασης είναι 16.649.122 ευρώ.
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δήμοι Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαμάτας, Σπάρτης, ‘Αργους – Μυκηνών και Ναυπλίου. Στα δίκτυα αυτά, πρόκειται να συνδεθούν 230 οικιακοί και 85 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.300 MWh και 5.100 MWh. Κόστος εγκατάστασης 11.986.854 ευρώ.
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Το δίκτυο θα επεκταθεί σε Καστοριά, ‘Αργος Ορεστικό και Γρεβενά. Πρόκειται να συνδεθούν 1.231 οικιακοί, 308 εμπορικοί και 4 βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 30.501 MWh για τους οικιακούς, 33.139 MWh για τους εμπορικούς και 28.338 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 16.529.657 ευρώ.
  • Περιφέρεια Ηπείρου: Δήμοι Ιωαννιτών, ‘Αρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας. Πρόκειται να συνδεθούν 690 οικιακοί και 165 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται σε 13.800 MWh και 16.500 MWh αντίστοιχα. Κόστος εγκατάστασης 6.563.796 ευρώ.
  • Περιφέρεια Κρήτης: Δήμοι Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου. Πρόκειται να συνδεθούν 120 οικιακοί και 60 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους  προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 960 MWh και 1.800 MWh. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 5.022.144 ευρώ.
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δήμοι Λέσβου, Σάμου και Χίου. Πρόκειται να συνδεθούν 90 οικιακοί και 45 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 720 MWh για τους οικιακούς και 1.800 MWh για τους εμπορικούς τελικούς πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 2.326.608 ευρώ.
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου. Πρόκειται να συνδεθούν 30 οικιακοί και 15 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται σε 240 MWh και 600 MWh γαντίστοιχα. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 775.536 ευρώ.

Ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΔΕΔΑ