Επίδομα 300 ευρώ στους αστυνομικούς που μετά από τραυματισμό μετατάσσονται σε γραφείο

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία προβλέπεται ότι στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία Γραφείου λόγω τραυματισμού που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ.

Το επίδομα χορηγείται και για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά τους, από την ημέρα του τραυματισμού μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το επίδομα χορηγείται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο:

α. Έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική εξέταση ή

β. Απέχει από τα καθήκοντα του συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική εξέταση.

Δείτε την ΚΥΑ

25_IAN_2018_FEK_ASTYNOMIKOI_TRAYMATISMOS_EPIDOMA