Επιδότηση εισφορών Πώς και πόσο μπορεί να αυξηθεί ο μισθός για 320.000 εργαζόμενους

Δικαίωμα σε νέα αύξηση στο μισθό τους θα έχουν από 1/1/2020, περίπου 320.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ηλικίας έως 29 ετών. Το μέτρο που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και αφορά την επιδότηση των εισφορών των νέων εργαζομένων, τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουν νέες, υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές.

Του Χάρη Δημητριάδη

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, ανάλογα με το ύψος του μισθού των εργαζομένων οι επιχειρήσεις θα έχουν ένα όφελος που ξεκινάει από τα 61 ευρώ το μήνα (για αποδοχές 650 ευρώ) και φτάνει στα 112 ευρώ το μήνα (για αποδοχές 1.200 ευρώ). Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση μπορούν να καρπωθούν είτε ένα μέρος είτε το σύνολο αυτού του ποσού που καρπώνεται ως όφελος η επιχείρησή τους, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ελάφρυνσης.

Πρέπει να τονιστεί ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί από 1/1/2020 και μετά, για όλους τους εργαζόμενους που τότε θα πληρούν το ηλικιακό κριτήριο που έχει τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τις νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά το σύνολο των εργαζομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το μέτρο είναι η επιχείρηση να δεσμευτεί ότι θα προσλάβει τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους με όρους πλήρους απασχόλησης. Επίσης, θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα απολύσει τυχόν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, για να μην λειτουργήσει το μέτρο αυτό ως «μέτρο κανιβαλισμού» παλαιών για την πρόσληψη νέων και πιο φτηνών εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης το μέτρο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Α) Για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών

Εφαρμόζεται επιδότηση 80% επί των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη. Αυτό σημαίνει, μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 6,67% σε 2,66%. Επίσης, σημαίνει μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% σε 1,34%.

Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 140.000 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πίνακα που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας, το όφελος ανά ύψος μισθού επιμερίζεται ως εξής:

Β) Για τους εργαζόμενους 25-29 ετών

Επιδοτείται το 25% των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη. Αυτό «μεταφράζεται» σε μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 13,33% σε 10%. Επίσης, σημαίνει ανάλογη μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% σε 5%. Πρόκειται για ένα μέτρο που αναμένεται να ωφελήσει περίπου 180.000 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με σχετικό πίνακα που ετοίμασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, το όφελος για κάθε εργαζόμενο αυτής της κατηγορίας, έχει ως εξής: