Σεπτέμβριος-Σοκ: Στο 60% η μερική απασχόληση – Μείωση ανεργίας με μοίρασμα της φτώχειας!

Η εργασιακή έρημος για την οποία γράφαμε στις 5 Οκτωβρίου, δυστυχώς, επιβεβαιώνεται πανηγυρικά και από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, από τα οποία προκύπτει ότι το Σεπτέμβριο του 2018 από το σύνολο των νέων προσλήψεων σχεδόν το 60%(!) αφορούσαν μερική και εκ περιτροπής εργασία.

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι ελαστικές μορφές εργασίας κυριολεκτικά «καλπάζουν», ακυρώνοντας κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και θριαμβολογίες για τη μείωση της ανεργίας και τις συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι η εργασία, τάχα, βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.

Τα επίσημα στοιχεία αναδεικνύουν όλο και περισσότερο μια εικόνα εντελώς διαφορετική. Ο φτωχός εργαζόμενος ως πραγματικότητα παγιώνεται, με τη μείωση της ανεργίας, η οποία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ υποχώρησε στο 19% τον Ιούλιο του 2018, να οφείλεται σε «σπάσιμο» θέσεων πλήρους εργασίας σε θέσεις μερικής απασχόλησης, κάτι που μπορεί να… ευνοεί τους στατιστικούς δείκτες, αλλά αποδεικνύει ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα κυνικό μοίρασμα της φτώχειας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, το Σεπτέμβριο του 2018, μπορεί να καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αφού προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 6.556 θέσεις εργασίας, ωστόσο, τα επιμέρους – ποιοτικά στοιχεία ακυρώνουν το σε πρώτη ανάγνωση θετικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα από το σύνολο των 271.872 νέων προσλήψεων του Σεπτεμβρίου, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης ήταν μόλις 111.156, υποχωρώντας στο 40,89%, από 44,12% που ήταν τον Αύγουστο του 2018. Αντίστοιχα από το σύνολο των προσλήψεων του Σεπτεμβρίου 2018, οι θέσεις μερικής απασχόλησης ήταν 129.587, ποσοστό 47,66% και οι θέσεις για εκ περιτροπής εργασία ήταν 31.129, ποσοστό 11,45%. Συνολικά, δηλαδή, από τις νέες προσλήψεις του Σεπτεμβρίου του 2018, οι ελαστικές μορφές εργασίας αφορούν το 59,11%(!), από 55,88% που ήταν τον Αύγουστο.

Τα παραπάνω άκρως ανησυχητικά αποτελέσματα συμβαδίζουν απόλυτα και με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία δείχνουν ότι τον Απρίλιο του 2018 ο μεικτός μισθός για 630.557 μερικώς απασχολούμενους ήταν 372,69 ευρώ (κάτω από 310 ευρώ καθαρά), από 391,81 ευρώ που ήταν το Μάρτιο και 378,21 το Φεβρουάριο, ενώ δικαιολογούν απόλυτα και τα συμπεράσματα έρευνας της ALCO που έγινε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι απογοητευμένοι, ανασφαλείς και με μηδενικές προσδοκίες.

Κατά τα άλλα… θετικό ισοζύγιο

Στα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Σεπτεμβρίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 271.872, ενώ οι αποχωρήσεις σε 265.316. Από τις 265.316 συνολικά αποχωρήσεις, οι 112.251 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 153.065 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Σεπτέμβριος 2018 και Σεπτέμβριος 2017, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 10.572 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Σεπτέμβριο 2018 (θετικό ισοζύγιο 6.556 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (17.128) τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.057.917 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.769.548, εκ των οποίων οι 1.016.617 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 752.931 οικειοθελείς αποχωρήσεις.