Εργαζόμενοι στον τουρισμό: Αναστολές συβάσεων εργασίας και ένταξη στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Τι ισχύει

Διευκρινίσεις δίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με τα μέτρα στήριξης που αφορούν στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το υπουργείο Εργασίας:

1. Στις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δίνεται δικαίωμα υπαγωγής τους στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, σύμφωνα με τους ισχύοντες ειδικούς όρους.

2. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού μπορούν να εντάσσουν εργαζόμενούς τους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έως και τον Σεπτέμβριο 2021, καθώς το πρόγραμμα επεκτείνεται έως και  τις 30/9/2021.