ΕΡΓΑΝΗ: Στο 56% εκτοξεύτηκε η «ελαστική» εργασία – Χάθηκαν 7.784 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο

Συνεχίζεται η αρνητική πορεία της σχέσης προσλήψεων προς απολύσεις, όπως καταγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο για τον Αύγουστο του 2018 δείχνει μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 7.748 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 187.160, ενώ οι αποχωρήσεις σε 194.908. Από τις 194.908 συνολικά αποχωρήσεις, οι 93.941 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 100.967 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Αντίστοιχα, συνεχίζουν την αύξηση η μερική απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία, αποτελώντας ίσως τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν ευκαιριακές και κακοπληρωμένες δουλειές.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στα ποιοτικά στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ δεν αντανακλάται η συνεχής αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας, ενώ εν πολλοίς η μείωση της ανεργίας, που σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έπεσε στο 19% το β’ τρίμηνο του 2018, μάλλον οφείλεται στην αύξηση της μερικής απασχόλησης, που σημαίνει ότι η ανεργία πέφτει αλλά οι θέσεις εργασίας που τη μειώνουν δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στους εργαζόμενους.

Τον Αύγουστο του 2018, λοιπόν, από τις 187.160 προσλήψεις, μόνο οι 82.581 (ποσοστό 44,12%) αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ οι 76.498 (ποσοστό 40,87%) αφορούσαν μερική απασχόληση και οι 28.081 (ποσοστό 15,01%) αφορούσαν εκ περιτροπής εργασία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το σύνολο των προσλήψεων του Αυγούστου το 55,88% αφορούν «ευέλικτη» και προφανώς κακοπληρωμένη εργασία.

Αντίστοιχα, η «ελαστική» εργασία στο σύνολο των προσλήψεων για τον Ιούλιο του 2018 ήταν στο 54,69% και τον Ιούνιο του 2018 στο 54,87%.

Αν γίνει η σύγκριση των δύο μηνών, Αύγουστος 2018 και Αύγουστος 2017, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 6.654 περισσότερες θέσεις εργασίας για τον Αύγουστο 2018 (αρνητικό ισοζύγιο 7.748 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-14.402) τον Αύγουστο του 2017.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.786.045 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.504.232, εκ των οποίων οι 863.552 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 640.680 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Πάντως, παρά τα επιμέρους ποιοτικά στοιχεία, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους 2018 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 281.813 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.