ΕΡΓΑΝΗ: Θετικά κινήθηκαν οι προσλήψεις και τον Ιούλιο με πρώτη πάντα τη μερική απασχόληση

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων για έκτο συνεχή μήνα κατέγραψε τον Ιούλιο το σύστημα Εργάνη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, τον Ιούλιο οι προσλήψεις (225.856) ήταν περισσότερες κατά 7.242 σε σχέση με τις απολύσεις (218.614).

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2016, όταν είχε καταγραφεί θετικό ισοζύγιο 19.281 θέσεων απασχόλησης προκύπτει μείωση στο θετικό ρυθμό κατά 12.039 θέσεις εργασίας.

Από την αρχή του έτους το θετικό ισοζύγιο φτάνει τις 263.145 θέσεις εργασίας, περισσότερες κατά 9.200 σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα (253.945).

Αν εξαιρεθεί ο Ιανουάριος, οι υπόλοιποι έξι μήνες του 2017 έχουν θετική ροή μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Ανά είδος σύμβασης προκύπτει ότι το 45,74% των νέων προσλήψεων, δηλαδή λιγότερες από τις μισές (103.301), είναι με όρους πλήρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι το 54,26% των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο (122.555) είναι με όρους ευέλικτων μορφών εργασίας. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 89.712 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (39,72%) και άλλες 32.842 προσλήψεις εκ περιτροπής εργασίας (14,54%).

Είναι ενδεικτικό των τάσεων το γεγονός ότι οι συμβάσεις με ευέλικτες μορφές απασχόλησης παραμένουν περισσότερες κατά 19.254, από εκείνες της πλήρους απασχόλησης.

Ανά ηλικιακή κατηγορία, προκύπτει θετικό ισοζύγιο (21.892) στην ηλικιακή κατηγορία 15 – 24 ετών, αλλά αρνητικό στις κατηγορίες 30 – 44 ετών (-10.188) και 45 – 64 ετών (-3.856).

Ανά δραστηριότητα το πιο θετικό ισοζύγιο καταγράφηκε στις υπηρεσίες εστίασης (15.728). Έπονται τα καταλύματα (8.225), η βιομηχανία τροφίμων (6.125), το λιανικό εμπόριο (4.040) και το χονδρικό εμπόριο (1.089). Αντίστροφα το πιο αρνητικό ισοζύγιο καταγράφηκε στον τομέα της εκπαίδευσης (23.966), της κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος (-3.315), των αθλητικών, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας (-3.021).

Ανά ειδικότητα το πιο θετικό ισοζύγιο διαπιστώθηκε στους σερβιτόρους, τραπεζοκόμους και μπάρμαν (12.173). Ακολουθούν οι πωλητές (4.215), οι ανειδίκευτοι εργάτες (4.145) και οι συσκευαστές, κονσερβοποιοί φρούτων και λαχανικών, σταφίδας, ελαιοτριβείς, σπορελαιουργοί με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές (3.965).

Σε επίπεδο περιφερειών το πιο αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων εντοπίστηκε στην Αττική (-23.069). Ως αντιστάθμισμα όμως προέκυψε θετικό ισοζύγιο στις περιφέρειες με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, θετικό πρόσημο καταγράφηκε σε όλες τις άλλες περιφέρειες με τη μερίδα του λέοντος να κερδίζουν το νότιο Αιγαίο (9.195), τα Ιόνια νησιά (4.609), η Πελοπόννησος (3.616), η Κεντρική Μακεδονία (3.372) και η Κρήτη (2.788).