ΕΡΓΑΝΗ: «Χάθηκαν» 8.610 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο – Στο 54,69% η μερική απασχόληση!

Η «έκρηξη» του τουρισμού δεν απεικονίστηκε στην αγορά εργασίας τον Ιούλιο, ενώ δεν κατάφερε να ανακόψει ούτε κατ’ ελάχιστο και τις ελαστικές μορφές εργασίας που εξακολουθούν να αποτελούν τη «μερίδα του λέοντος» σε ό,τι αφορά τις νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τον Ιούλιο του 2018 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων– αποχωρήσεων κατά 8.610 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 239.080, ενώ οι αποχωρήσεις σε 247.690. Από το σύνολο των προσλήψεων το 54,69% αφορούσαν θέσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας.

Από τις 247.690 συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.375 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 151.315 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις 239.080 νέες προσλήψεις που έγιναν τον Ιούλιο, οι 108.339 (ποσοστό 45,31%) αφορούσαν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, από 45,13% που ήταν τον Ιούνιο του 2018, ενώ οι 99.045 (ποσοστό 41,43%) αφορούσαν μερική απασχόληση και οι 31.696 (ποσοστό 13,26%) αφορούσαν εκ περιτροπής εργασία.

Πάντως, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του επταμήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 289.561 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος– Ιούλιος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.598.885 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.309.324, εκ των οποίων οι 762.585 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 546.739 οικειοθελείς αποχωρήσεις.