ΕΡΓΑΝΗ: Στο 55% εκτοξεύτηκαν οι «ελαστικές» μορφές εργασίας τον Ιούνιο!

Μπορεί από το πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να καταγράφεται η υψηλότερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, με το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων να είναι θετικό κατά 298.171 θέσεις εργασίας, ωστόσο, τα στοιχεία για την «ποιότητα» των νέων θέσεων εργασίας τον Ιούνιο του 2018, μόνο ανησυχία προκαλούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 283.201, ενώ οι αποχωρήσεις σε 249.581. Δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο του 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά 33.620 θέσεις εργασίας, το δεύτερο υψηλότερο για μήνα Ιούνιο από το 2001 έως σήμερα.

Ενώ, λοιπόν, σε πρώτη ανάγνωση τα στοιχεία φαίνονται θετικά, μια προσεκτικότερη μελέτη αναδεικνύει δύο εξαιρετικά ανησυχητικές παραμέτρους.

Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2018 έχουμε 33.620 νέες θέσεις εργασίας, ενώ τον Μάιο του 2018 είχαμε, πάντα σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, 108.725 νέες θέσεις εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική επιβράδυνση στις προσλήψεις κυρίως στον τουρισμό, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα κινηθεί και φέτος σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

Η δεύτερη άκρως ανησυχητική παράμετρος, αφορά τα χαρακτηριστικά των νέων θέσεων εργασίας. Τον Ιούνιο, λοιπόν, παρατηρείται «έκρηξη» στην «ελαστική» εργασία, η οποία μέχρι και τον Απρίλιο του 2018 εμφάνιζε τάσεις μείωσης.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2018 από τις συνολικά 283.201 προσλήψεις, οι 127.798 ήταν πλήρους απασχόλησης, ποσοστό μόλις 45,13%, από 50,1% που ήταν το Μάιο και 55,6% που ήταν τον Απρίλιο. Αντίστοιχα, τον Ιούνιο από το σύνολο των προσλήψεων οι 119.321 (ποσοστό 42,13%) ήταν για μερική απασχόληση και οι 36.087 (ποσοστό 12,74%) ήταν για εκ περιτροπής εργασία, ανεβάζοντας το σύνολο της «ελαστικής» εργασίας στο 54,87% των νέων προσλήψεων, από 49,89% που ήταν το Μάιο και 44,4% που ήταν τον Απρίλιο.

Συνολικά για το το πρώτο εξάμηνο του 2018 από το σύνολο των προσλήψεων το 48,88% είναι πλήρους απασχόλησης, το 38,84% είναι μερικής απασχόλησης και το 12,28% είναι για εκ περιτροπής εργασία.