ΕΡΓΑΝΗ: Στο 57,39% η ευέλικτη εργασία το Δεκέμβριο, στο 54,87% για το σύνολο του 2017

Μπορεί για το Δεκέμβριο του 2017 να υπήρξε επιστροφή σε θετικό πρόσημο για τις ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, αμετάβλητη παραμένει η επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης σύμφωνα μα τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για το Δεκέμβριο του 2017, λοιπόν, η ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων κατά 15.315 θέσεις εργασίας, ενώ οι 143.535 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, αποτελούν την υψηλότερη επίδοση έτους από το 2001 μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Δεκεμβρίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 172.064, ενώ οι αποχωρήσεις σε 156.749.

Ωστόσο, τη θετική εικόνα θολώνουν για μια ακόμα φορά οι ευέλικτες μορφές εργασίας, που συνεχίζουν να αποτελούν το μεγάλο πονοκέφαλο πρώτα και κύρια για τους εργαζόμενους.

Έτσι, και το Δεκέμβριο συνεχίστηκε η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών εργασίας, αφού διαπιστώθηκαν 71.893 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (41,78%) και 26.859 προσλήψεις για εκ περιτροπής εργασίας (15,61%). Σε σύγκριση με τις 73.312 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης που προέκυψαν τον ίδιο μήνα (42,61%), διαπιστώνεται ότι το 57,39% των νέων προσλήψεων του Δεκεμβρίου αφορούσαν ευέλικτες μορφές εργασίας.

Η τάση φαίνεται ξεκάθαρα και στα συνολικά στοιχεία του 2017, με τις ευέλικτες μορφές εργασίας να φτάνουν στο 54,87% των νέων θέσεων εργασίας και την πλήρη απασχόληση να βρίσκεται στο 45,13%.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία, θετικό ισοζύγιο κατέγραψαν τόσο οι γυναίκες (8.237 θέσεις), όσο και οι άνδρες (7.078 θέσεις) τον Δεκέμβριο του 2017.

Ανά ηλικιακή ομάδα, θετικό πρόσημο εντοπίστηκε στις ηλικίες 15 – 24 ετών (8.862 θέσεις), 25 – 29 ετών (5.250 θέσεις) και 30 – 44 ετών (4.221 θέσεις). Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο προέκυψε στις ηλικίες 45 – 64 ετών (-2.906 θέσεις) και άνω των 64 ετών (-112 θέσεις).

Σε επίπεδο δραστηριότητας, το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο διαπιστώθηκε στις υπηρεσίες εστίασης (10.157 θέσεις). Ακολουθούν το λιανικό εμπόριο (3.353 θέσεις), οι διοικητικές δραστηριότητες γραφείου και η γραμματειακή υποστήριξη (2.840 θέσεις), οι δραστηριότητες απασχόλησης (2.815 θέσεις) και οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (1.354 θέσεις).

Στον αντίποδα, το πιο αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων εντοπίστηκε στη βιομηχανία τροφίμων (-1.152 θέσεις), ενώ ακολουθούν το χονδρικό εμπόριο (-1.059 θέσεις), τα έργα πολιτικού μηχανικού (-942 θέσεις), η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια (-803 θέσεις) και οι χερσαίες μεταφορές (-680 θέσεις).