ΕΡΓΑΝΗ: Χάθηκαν 39.221 θέσεις εργασίας το Νοέμβριο – Στο 58,04% η ευέλικτη εργασία!

Συνεχίστηκε και το Νοέμβριο του 2017 η… μετα-τουριστική αρνητική πορεία στο ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων, με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ να δείχνουν ότι ο Νοέμβριος έκλεισε με 39.221 απολύσεις περισσότερες από τις προσλήψεις, αριθμό που αποτελεί τρίτο αρνητικό ρεκόρ από το Νοέμβριο του 2001 (πρώτο ρεκόρ ο Νοέμβριος 2011 και δεύτερο ο Νοέμβριος του 2010).

Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας, το Νοέμβριο του 2017 προκύπτει μια μικρή επιβράδυνση στις προσλήψεις για ευέλικτη εργασία, οι οποίες υποχώρησαν στο 58,04% του συνόλου των προσλήψεων, από το 62,26% που είχαν εκτοξευθεί τον Οκτώβριο.

Πιο αναλυτικά, το Νοέμβριο 2017 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 39.221 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Νοεμβρίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 169.819, ενώ οι αποχωρήσεις σε 209.040. Από τις 209.040 συνολικά αποχωρήσεις, οι 64.693 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 144.347 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2017 και Νοέμβριος 2016, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 1.554 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2017 αρνητικό ισοζύγιο (-39.221) θέσεων εργασίας έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-37.667) τον Νοέμβριο του 2016.

Αν, όμως, τα στοιχεία ειδωθούν αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.228.334 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.100.104, εκ των οποίων οι 1.184.645 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 915.459 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του έτους 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 128.230 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου ενδεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σε ό,τι αφορά το είδος εργασίας για τις προσλήψεις του Νοεμβρίου του 2017, οι προσλήψεις για μερική απασχόληση έφτασαν στο 43,51% του συνόλου, οι προσλήψει για εκ περιτροπής εργασία έφτασαν στο 14,53%, ενώ οι προσλήψεις για πλήρη απασχόληση έφτασαν στο 41,96% του συνόλου των προσλήψεων.

Σε ό,τι αφορά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, οι προσλήψεις για ευέλικτη εργασία φτάνουν στο 54,67% του συνόλου των προσλήψεων, με την πλήρη απασχόληση να ανέρχεται στο 45,33%.