ΕΡΓΑΝΗ: 100.246 νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο – «Φρενάρει» η ελαστική εργασία

Θετικά είναι τα μηνύματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τις νέες προσλήψεις εργαζομένων τον Απρίλιο και συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του 2018, με την έναρξη της τουριστικής περιόδου να στέλνει τα πρώτο θετικά μηνύματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, τον Απρίλιο του 2018 καταγράφηκε η υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 100.246 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Σημαντικό, επίσης, είναι το στοιχείο ότι τον Απρίλιο του 2018 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων με πλήρη απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το 55,6% του συνόλου, από 48,88% που ήταν το Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Απριλίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 268.072 και οι αποχωρήσεις σε 167.826. Από τις 167.826 συνολικά αποχωρήσεις, οι 74.641 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 93.185 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Τέλος, επίδοση-ρεκόρ αποτελεί και το θετικό ισοζύγιο κατά 155.826 θέσεις εργασίας για το διάστημα Ιανουάριος- Απρίλιος 2018, καθώς συνιστά την υψηλότερη καταγραφή πρώτου τετραμήνου από το 2001 έως σήμερα.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Απρίλιος 2018 και Απρίλιος 2017, προκύπτει θετική επίδοση κατά 8.114 επιπλέον θέσεων εργασίας για τον Απρίλιο 2018 (θετικό ισοζύγιο 100.246 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (92.132) τον Απρίλιο του 2017.

Σε ό,τι αφορά τις «ελαστικές» μορφές εργασίας, από τις 268.072 προσλήψεις τον Απρίλιο 2018, οι 149.051, ποσοστό 55,6%, αφορούν πλήρη απασχόληση, οι 90.049, ποσοστό 33,59%, μερική απασχόληση και οι 28.498, ποσοστό 10,81% εκ περιτροπής εργασία.

Συνολικά δηλαδή, η «ευέλικτη» εργασία αφορά το 44,4% των προσλήψεων του Απριλίου, καταγράφοντας μια αξιοσημείωτη υποχώρηση από το 51,12% που ήταν το Μάρτιο του 2018. Για το σύνολο του τετραμήνου Ιαν. – Απρ. 2018 η «ευέλικτη» εργασία διαμορφώνεται στο 50,22% των συνολικών προσλήψεων.