Εργατικά ατυχήματα: Ποιος καταβάλλει την αποζημίωση – Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο

Στο άρθρο 212 του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που συζητείται στις επιτροπές της Βουλής αποσαφηνίζεται ένα ζήτημα που κατά καιρούς έχει δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας του νόμου, το οποίο έχει να κάνει με το ποιος αποζημιώνει τον εργαζόμενο σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Στο άρθρο 212, λοιπόν, του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση που βεβαιώνεται δικαστικά ότι το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, αυτός οφείλει να καταβάλλει στο μεν ασφαλιστικό φορέα τις δαπάνες που αυτός χορήγησε στον παθόντα από εργατικό ατύχημα, στον δε παθόντα τη διαφορά ανάμεσα στις παροχές αυτές και στην αποζημίωση που δικαιούται κατά τις κοινές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο δόλος μπορεί να προκύπτει είτε ως προς αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος, είτε όμως και ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, μέχρι σήμερα σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, και όταν ο εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ, ο κανόνας είναι η απαλλαγή του εργοδότη από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης και η ανάληψη της σχετικής ευθύνης από τον ασφαλιστικό φορέα. Αντίθετα, εάν το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αφενός τη δαπάνη του ασφαλιστικού φορέα από τις χορηγούμενες προς τον παθόντα ασφαλιστικές παροχές και αφετέρου, στον ίδιο τον παθόντα, τη διαφορά ανάμεσα στις παροχές που αυτός λαμβάνει από τον ασφαλιστικό του φορέα και την πλήρη αποζημίωση που δικαιούται κατά τις κοινές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ως προς την ευθύνη του δόλιου εργοδότη, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, και την έκταση αυτής έχουν προκληθεί σοβαρές ερμηνευτικές αμφισβητήσεις, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται ερμηνευτικές εκδοχές, που, κατ’ αποτέλεσμα οδηγούν σε περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε αναιτιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ). Ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα εάν ο εργοδότης ευθύνεται μόνο στην περίπτωση που ο δόλος του καλύπτει και το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος (μόνο, δηλαδή, εφόσον ο εργοδότης θέλησε ή αποδέχθηκε και την ίδια τη βλάβη του εργαζομένου) ή εάν ευθύνεται και στην περίπτωση που το εργατικό ατύχημα συνδέεται αιτιωδώς με δόλια παραβίαση από τον εργοδότη των διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η σχετική ερμηνευτική αμφισβήτηση και αποσαφηνίζεται ότι ο εργοδότης ευθύνεται όταν επέδειξε δόλο είτε ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία είτε ως προς αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος.