Ερώτηση Χουντή για την πληρωμή των νοσοκομειακών γιατρών κατά τις κατ’ οίκον εφημερίες

Προσφυγή  Βέλγου πυροσβέστη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) έβαλε φωτιά στους νόμους και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης να μην πληρώνονται οι εφημερίες ετοιμότητας των νοσοκομειακών γιατρών.

Αυτό αποκαλύπτει σε ερώτηση του προς την Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της ΛΑΕ Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (21.2.2018), που έκρινε ότι «ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας».

Ο Νίκος Χουντής παραθέτει ταυτόχρονα τη διευκρίνιση του ίδιου του Δικαστηρίου ότι «ο χρόνος κατά τον οποίον ένας εργαζόμενος παραμένει κατ΄οίκον στο πλαίσιο των εφημεριών ετοιμότητας με την υποχρέωση να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις του εργοδότη του, που περιορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό άλλες δραστηριότητες, πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας».

Στη συνέχεια της ερώτησης του, ο Νίκος Χουντής παραπέμπει την Κομισιόν στο νόμο 4498/2017 που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες (16.11.2017) και ορίζει ότι «ως χρόνος εργασίας λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του» και ότι «ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο γιατρός βρίσκεται εντός του χώρου εργασίας», που αφήνει εκτός η σε μία «γκρίζα ζώνη» τις κατ’ οίκον εφημερίες ετοιμότητας.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χουντής καλεί την Κομισιόν να επιβεβαιώσει ότι η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ έχει άμεση εφαρμογή στην περίπτωση των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, οι οποίοι υποχρεούνται στην κατ’ οίκον εφημερία ετοιμότητας να είναι άμεσα στην διάθεση του εργοδότη τους όταν τους καλέσει και ζητά να αλλάξει ο Νόμος 4498/2017.