ΕΣΕΕ: Πρωτοβουλία για συνεργασίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κοινωνική Οικονομία

Δράσεις που θα ενθαρρύνουν τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, ετοιμάζουν η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Αυτή τη διαβεβαίωση παρέσχε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης στη συνάντηση που είχε σήμερα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κορκίδης ενημέρωσε την υπουργό για τις δράσεις της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ που αποσκοπούν στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης στους τομείς ευθύνης τους, καθώς και για τα αποτελέσματά τους.

Η υπουργός από την πλευρά της ενημέρωσε τον κ. Κορκίδη για τις δράσεις του Υπουργείου συνολικά για τη μείωση της ανεργίας, αλλά και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας, που θεωρείται ένας δυνητικά σημαντικός άξονας αύξησης της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα υφιστάμενα προγράμματα στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η διοργάνωση της πρώτης Έκθεσης για την Κοινωνική Οικονομία στις αρχές Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Ο κ. Κορκίδης ανέφερε στην κ. Αντωνοπούλου ότι η ΕΣΕΕ και το ΕΒΕΠ θα αναλάβουν δράση προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στον τομέα, τόσο υλοποιώντας ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όσο και αναπτύσσοντας συνεργασίες με τις κοινωνικές επιχειρήσεις της χώρας. Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ ενημέρωσε για τα θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό που είχαν οι πρόσφατες δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων και εργαζομένων επαπειλούμενων με ανεργία τόσο της ΕΣΕΕ όσο και του ΕΒΕΠ, καθώς και για την εξέλιξη των τρεχουσών πρωτοβουλιών των δύο φορέων στους παραπάνω τομείς.