Ευνοϊκή φορολόγηση για τα αναδρομικά ένστολων, δικαστικών, γιατρών και πανεπιστημιακών

Με νομοθετική διάταξη, η οποία θα προωθηθεί άμεσα από το υπουργείο Οικονομικών, θα προβλέπεται ότι επί των αναδρομικών, που θα καταβληθούν εφάπαξ τις επόμενες μέρες σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ, θα γίνει παρακράτηση φόρου 20%.

Με τη συγκεκριμένη παρακράτηση θα ολοκληρώνεται και η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, που σημαίνει ότι τα αναδρομικά, τελικά, δεν θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα φορολογίας, αλλά με σαφώς ευνοϊκότερο καθεστώς.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «σε συνέχεια της ψήφισης από τη Βουλή των νομοθετικών διατάξεων για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες ειδικών μισθολογίων και ενόψει της έκδοσης των εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων για την καταβολή του ως άνω ποσού στους δικαιούχους, το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι θα προβεί άμεσα στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, που ορίζεται από τις γενικές φορολογικές διατάξεις (άρθρο 60 του ν.4172/2013)».