Ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 2,95 εκατ. ευρώ για 725 απολυμένους στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση, βάσει της οποίας 725 εργαζόμενοι που απολύθηκαν στην Ελλάδα από εννέα εταιρίες θα λάβουν ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 2.949.150 ευρώ.

Η οικονομική αυτή ενίσχυση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θα χρηματοδοτήσει μέτρα για την επαγγελματική καθοδήγηση και κατάρτιση των απολυμένων, καθώς και μέτρα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι απολυμένοι απασχολούνταν σε σούπερ μάρκετ ή καταστήματα λιανικής που πωλούσαν οικιακές συσκευές ή τρόφιμα, ενώ, με βάση τους αριθμούς, για κάθε έναν από τους απολυμένους αντιστοιχούν 4.068 ευρώ ως στήριξη.