ΕΦΚΑ: Μισθός χαμηλότερος από το επίδομα ανεργίας για 646.079 εργαζόμενους

Μπορεί ο μισθός – πείνας για σχεδόν το 30% των εργαζομένων στην Ελλάδα να βελτιώθηκε κατά 12,08 ευρώ το Δεκέμβριο του 2017, ωστόσο, εξακολουθεί να κινείται αρκετά κάτω από το επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριου του 2017, από το σύνολο των 2.001.060 ασφαλισμένων μισθωτών, οι 646.079 εργάζονται με «ευέλικτες» μορφές εργασίας και υποχρεώνονται να… ζήσουν με μισθό μόλις 397,61 ευρώ μικτά, που σημαίνει καθαρά περίπου 330 ευρώ, ποσό που παραμένει χαμηλότερο από το επίδομα ανεργίας που φτάνει τα 360 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μερικώς απασχολούμενοι το Δεκέμβριο του 2017 αυξήθηκαν κατά 16.392 άτομα συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2017, που ήταν 629.687 άτομα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,12%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,16%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,22%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,14%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,28% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,10%.

Τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,01%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,97 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,10 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,44. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στους «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊσταμένους μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό» με 14,99 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,70 € και ο μέσος μισθός σε 1.175,33 €, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,19 € και σε 397,61 €. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,02 € και ο μέσος μισθός 524,43 €. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,36% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,71%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,18% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,27%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 79,87% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές στους άνδρες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με μέσο μισθό 4.202,73 ευρώ ενώ στις γυναίκες στην ειδικότητα «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με μέσο μισθό 3.150,00 ευρώ.