ΕΦΚΑ: Μόνο με γνωμάτευση γιατρού η χορήγηση άδειας σε εργαζόμενους με Covid – 19

Απαραίτητη είναι η ιατρική γνωμάτευση για να επιδοτήσει ο ΕΦΚΑ όσους ασφαλισμένους – εργαζόμενους νόσησαν με Covid-19, χορηγώντας την σχετική αναρρωτική άδεια. Σε έγγραφο του Φορέα, επισημαίνεται ότι για να ληφθεί η εν λόγω παροχή, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, είτε με το υγειονομικό όργανο που τους χορήγησε τη βεβαίωση του θετικού τεστ, είτε με τον ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, σχετικής ειδικότητας), να ενημερώνουν για το τεστ και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του τεστ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει  ότι υπάρχει διαφοροποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικής άδειας, σε σχέση με την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης για εμβολιασμένους και μη εργαζόμενους. Σε σχέση με το πιστοποιητικό νόσησης, όσοι είναι εμβολιασμένοι αρκεί να έχουν θετικό rapid test για να εκδίδεται το πιστοποιητικό, ενώ όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει αυτό να το επιβεβαιώνουν με μοριακό τεστ (PCR).

Στην περίπτωση της αναρρωτικής άδειας είναι υποχρεωτική η ιατρική γνωμάτευση. Στο ενδεχόμενο της καραντίνας, η  κατ’ οίκον παραμονή του εργαζόμενου λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (χωρίς ο ίδιος να έχει συμπτώματα), θεωρείται μέτρο προστασίας για τον ίδιο, ή για την αποφυγή διασποράς του ιού και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο και την επιχείρηση.

Ακόμα κι αν εκ παραδρομής προσκομίσει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ, αλλά στον εργοδότη, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο που προβλέπει χορήγηση άδειας 7 ή 14 ημερών μετ’ αποδοχών και αναπλήρωσης κατά 50% με 1 ώρα επιπλέον εργασίας πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου, μετά τη λήξη της καραντίνας, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Εάν ο εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, πιστοποιείται με ιατρική γνωμάτευση, η οποία δεν δικαιολογεί την χορήγηση άδειας ασθενείας. Η ιατρική γνωμάτευση κατατίθεται στον εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να εντάξει τον εργαζόμενο σε καθεστώς τηλεργασίας, ή σε απασχόληση χωρίς επαφή με το κοινό, να τον θέσει σε αναστολή σύμβασης.

Οι γιατροί, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, μπορούν να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα).  Προκειμένου να κατατεθούν άδειες στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας του ΕΦΚΑ, οι εργαζόμενοι πρέπει πρώτα να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στην κεντρική σελίδα του φορέα (www.efka.gov.gr) στο πλαίσιο «Μένουμε ασφαλείς και χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες». Την ίδια στιγμή πάντως, διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους που έχουν νοσήσει και επιθυμούν να λάβουν το σχετικό πιστοποιητικό. Η πλατφόρμα gov.gr αναγνωρίζει μόνο τα θετικά μοριακά (PCR) τεστ, με συνέπεια οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι που δηλώνουν το θετικό rapid test να μην μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα! Σχετική ανάρτηση στα social media έχει γίνει από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνο τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Μάριο Κάτση, όπου υπάρχει και το σχετικό screenshot, με το οποίο επιβεβαιώνεται το μέγεθος του προβλήματος…