Η κυβέρνηση ακύρωσε το «βάσιμο λόγο απόλυσης»

Ακύρωσε η ΝΔ τη ρύθμιση που είχε προωθήσει πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον «βάσιμο λόγο απόλυσης».

Η κατάργηση της ρύθμισης περιλαμβάνεται στη μία εκ των δύο τροπολογιών που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας λίγα λεπτά πριν την ψήφιση του διυπουργικού νομοσχεδίου στη Βουλή, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη συζήτηση.

Με την εν λόγω τροπολογία καταργούνται διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με:

• Την ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9 ν.4554/2018)

• Το βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για το έγκυρο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου (άρθρο 48 του ν.4611/2019)

• Την αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργασιακών διαφορών (άρθρο 58 ν, 4611/2019).

Αναφορικά με την κατάργηση της διάταξης για το βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για το έγκυρο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου (άρθρο 48 του ν.4611/2019). Το άρθρο 48 του ν.4611/2019 προέβλεπε ότι η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016, έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος της επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Στο νόμο που είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθορίζονταν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα είναι έγκυρη η καταγγελία μιας εργασιακής σχέσης. Εντάσσοντας στο ελληνικό νομοθετικό δίκαιο σχετική διάταξη που υπάρχει ήδη στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, υποχρεώνει τους εργοδότης να έχουν και να δικαιολογούν «βάσιμο λόγο» για να καταγγείλουν μια σύμβαση εργασίας.

Ως τέτοιος (βάσιμος λόγος) θα μπορούσε εφεξής να είναι η συμπεριφορά του εργαζόμενου (πχ άρνηση για εργασία, καθυστέρηση στο χώρο εργασίας ή μη προσέλευση), αλλά και η πορεία της επιχείρησης (πχ η εταιρία κινδυνεύει με λουκέτο, άρα απολύει για να διασωθεί). Η πλευρά των εργοδοτών υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα έπρεπε να προκύψει σε αντιπαραβολή με την καταβολή αποζημίωσης…

Η κίνηση της κυβέρνησης της ΝΔ καταφανέστατα υπηρετεί μια απαίτηση των εργοδοτών, με το ΣΕΒ από τις 19 Ιουνίου να εκφράζει την αντίθεσή του, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση ως «ελληνική πρωτοτυπία».

Δείτε εδώ την τροπολογία για τους εργολαβικούς εργαζόμενους και το βάσιμο λόγο απόλυσης