Θέσεις στο Δημόσιο για 532 εργαζόμενους του ΟΛΠ αναζητά το υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με έγγραφο που απέστειλε σήμερα σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναζητά θέσεις ανά ειδικότητα, με στόχο να μεταταγούν 572 εργαζόμενοι του ΟΛΠ, ο οποίος πέρασε στην Cosco.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, «στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4404/16 που κύρωσε τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ορίζεται ότι επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης.

Με το αρ. πρωτ. 3000/91344/2017/21-12-17 έγγραφο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μας γνωστοποιήθηκε ότι 532 εργαζόμενοι της ΟΛΠ Α.Ε. εκφράζουν καταρχήν την επιθυμία τους για μετάταξη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η ανωτέρω διαδικασία και να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του εν λόγω προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών σας αναγκών σας αποστέλλουμε πίνακα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα του προσωπικού».

Από τα υπουργεία ζητείται να αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κενές θέσεις ή ανάγκες που αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα του εν λόγω προσωπικού.

Δείτε το έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

28_DEK_2017_PROSWPIKO_OLP_METATAXEIS