ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Κίνδυνος να χαθούν 200.000 θέσεις εργασίας

«Καμπανάκι» από το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, καθώς εκτιμά ότι κινδυνεύουν φέτος, έως 200.000 θέσεις εργασίας. Μάλιστα, οι τεχνοκράτες του Ινστιτούτου επισημαίνουν ότι η απώλεια των θέσεων απασχόλησης έχει ξεκινήσει πριν από τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή, πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση του κορονοϊού και της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διαπιστώνει ότι είναι λάθος το οικονομικό μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, καθώς «παράγει» υποαπασχόληση και ανεργία!

Τα συμπεράσματα αυτά αναφέρονται στο 6ο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, όπου τονίζεται ότι «η απασχόληση που αποτελεί το πιο κρίσιμο μέγεθος στην αγορά εργασίας, μειώνεται σταδιακά, κυρίως μετά τον Νοέμβριο του 2019, ενώ η αύξηση των οικονομικά μη ενεργών έχει ως αφετηρία τον Δεκέμβριο του 2019. Τους πρώτους δύο μήνες του 2020, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών αυξήθηκε κατά περίπου 102 χιλιάδες άτομα, ενώ μόνο τον Μάρτιο του ίδιου έτους σημειώθηκε αύξηση της τάξης των 173 χιλιάδων ατόμων.

Επομένως, η κατάσταση στην αγορά εργασίας είχε αρχίσει να επιδεινώνεται από το τελευταίο τρίμηνο του 2019, ενώ η εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης φαίνεται να οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση, εντείνοντας την επισφάλεια και την αβεβαιότητα των εργαζομένων.»

Τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δείχνουν ότι:

  • Ο αριθμός των απασχολουμένων το 2020 αναμένεται να μειωθεί κατά 153 χιλιάδες άτομα εφόσον το ΑΕΠ συρρικνωθεί κατά 8%. Η μείωση θα περιοριστεί στα 115 χιλιάδες άτομα στην περίπτωση που η ύφεση κυμανθεί στο 6%, ενώ θα αυξηθεί στα 192 χιλιάδες άτομα εφόσον το ΑΕΠ μειωθεί κατά 10%.
  • Η κρίση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων. Η Ελλάδα είναι πρώτη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης σε ποσοστό ευάλωτης απασχόλησης (26,7%), με σημαντική διαφορά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (10,8%).
  • Σημαντική είναι η απόκλιση ως προς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων της Ελλάδας συγκριτικά με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Τονίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 63η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Η πανδημία ανέδειξε το πρόβλημα της εργασιακής επισφάλειας λόγω κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ο υψηλότερος κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων και άρα αναστολής της εργασίας τους εξαιτίας της απαιτούμενης φυσικής εγγύτητας κατά την εκτέλεσή της εντοπίζεται σε κλάδους όπως η εστίαση και τα καταλύματα, το εμπόριο καθώς και οι προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Το ποσοστό απασχόλησης στους κλάδους πολύ υψηλού κινδύνου ανέρχεται στην Ελλάδα στο 30,2%, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Κύπρο (33,5%), όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 22,1%. Επίσης, οι κλάδοι πολύ υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα συνεισφέρουν το 20,1% των συνολικών αμοιβών των εργαζομένων και το 25,9% της προστιθέμενης αξίας, όταν τα ίδια ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,3% και 17,4% αντίστοιχα. Η απόκλιση αυτή υποδεικνύει τις δυσανάλογες επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η υγειονομική κρίση στο συνολικό εισόδημα των πολιτών της χώρας σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους της ΕΕ.