Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ: Ενημέρωση μέσω mail για την ανανέωσή της – Ποια θα είναι η διαδικασία

Με ηλεκτρονικό τρόπο, με μήνυμα στο mail τους, θα ενημερώνονται στο άμεσο μέλλον οι άνεργοι, που έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους. Αυτή είναι η ριζοσπαστική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η διοίκηση του ΟΑΕΔ, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας που βρίσκονται στη δυσχερή θέση να αναζητούν εργασία.

Του Χάρη Δημητρίου

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της αξιοποίησης του μητρώου του Οργανισμού, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο όλο το πλήθος των ανέργων της χώρας. Θα δημιουργηθεί το απαραίτητο λογισμικό στη βάση δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να ελέγχουν, πότε πλησιάζει η χρονική στιγμή της ανανέωσης του δελτίου ανεργίας, για κάθε άνεργο ξεχωριστά.

Δέκα μέρες πριν από την ολοκλήρωση της ισχύος του υπάρχοντος δελτίου ανεργίας, ο δικαιούχος θα λαμβάνει ένα σχετικό μήνυμα στο mail του. Εκεί, θα ενημερώνεται ότι παρήλθε ο χρόνος που η κάρτα που έχει στη διάθεσή του είναι ενεργή. Εάν δεν μεταβεί στο κατά τόπους υποκατάστημα του Οργανισμού για να πραγματοποιήσει την απαραίτητη ανανέωση, τότε θα χάσει και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την χρήση της. Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό μήνυμα θα αποστέλλεται σε όλους τους ανέργους, ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2019, οι άνεργοι στο μητρώο του Οργανισμού ήταν 1.128.421, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 14% ή κατά 129.000 άτομα μέσα σε ένα έτος.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σχεδόν οι μισοί από τους ανωτέρω ανέργους, ακριβέστερα 563.938 άτομα, είναι μακροχρόνια άνεργοι, κάτι που σημαίνει ότι ψάχνουν για τουλάχιστον ένα έτος για να βρουν δουλειά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι το δελτίο ανεργίας ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες από την αρχική εγγραφή του ανέργου.