Καλά και κακά νέα από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την αγορά εργασίας

Αργή αλλά σταθερή υποχώρηση της ανεργίας διαπιστώνει έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Από το δείγμα των 1.006 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, ποσοστό 86,2% διατήρησαν σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων, ενώ η έρευνα δείχνει ότι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, αυξήθηκαν κατά 2,9% οι επιχειρήσεις που διατήρησαν αμετάβλητο τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνει ότι υπάρχουν σαφείς τάσεις βελτίωσης συγκριτικά με παλαιότερες έρευνες, αφού φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που δήλωσαν πως αύξησαν το προσωπικό τους, προσέλαβαν περισσότερα άτομα από εκείνες που δήλωσαν ότι απέλυσαν.

Ωστόσο, δεν λείπουν και τα αρνητικά σημεία. Ενώ στο ερώτημα τι θα πράξουν τους επόμενους έξι μήνες οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 75,9% απαντούν ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητο το προσωπικό τους, εν τούτοις το 14% εκτιμούν ότι θα αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις, ποσοστό που είναι διπλάσιο από το 7% που εκτιμούν ότι θα προσλάβουν εργαζομένους. Όπως επισημαίνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η τάση αυτή αντανακλά την επιφυλακτικότητα που διατηρούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι 42,7% των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων απασχολούν προσωπικό με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ σε ποσοστό 36,4% οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να μειώσουν περιστασιακά ώρες / ημέρες εργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο σε σχέση με το 50,5% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο 2013, αλλά μεγαλύτερο συγκριτικά με τον Ιούλιο 2016, όταν είχε καταγραφεί στο 33,7%.

Όσον αφορά το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι αναγκάστηκαν το προηγούμενο εξάμηνο να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων, καταγράφεται μικρότερο (25% τον Ιούλιο 2017 από 31,8% τον Φεβρουάριο 2017) και το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό των επιχειρήσεων που το τελευταίο εξάμηνο αντιμετώπισαν δυσκολίες στην καταβολή των μισθών (33,8% τον Ιούλιο, από 39,3% τον Φεβρουάριο 2017 και 41,2% τον Ιούλιο 2016). Παρ’ όλα αυτά, μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζει να έχει πρόβλημα στην καταβολή των μηνιαίων αποδοχών, ενώ μία στις πέντε (18,6%) θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας υπαλλήλων εντός του επόμενου εξαμήνου.