Κατάργηση υποκαταστημάτων και συγχωνεύσεις υπηρεσιών στη νέα ΕΣΣΕ της ΤτΕ

Την κατάργηση υποκαταστημάτων και την συγχώνευση υπηρεσιών προβλέπει η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) που υπογράφηκε στις 25 Απριλίου, με τριετή διάρκεια (από 1/5/2018 έως 30/4/2021), μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος.

Όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μέχρι τον Ιούνιο του 2019 θα καταργηθούν οι Θυρίδες Αγρινίου, Πύργου και Σπάρτης. Οι εργαζόμενοι θα έχουν τα κίνητρα αναδιοργάνωσης του 2015 και θα δύνανται κατ’ αρχήν να μετακινηθούν κατόπιν αιτήσεώς τους στα εγγύτερα καταστήματα, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.

Επίσης στα υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καλαμάτας, Λαμίας, Κομοτηνής, Σάμου, Σερρών, Τρίπολης και Χανίων η Υπηρεσία Γενικών Εργασιών και η Υπηρεσία Λογιστηρίου και Γραμματείας συγχωνεύονται σε μία ενιαία Υπηρεσία.

Σε οικονομικό επίπεδο, για το 2018 οι αυξήσεις επιδομάτων του προσωπικού είναι μηδαμινές, ενώ για τα έτη 2019, 2020 και 2021 αναπροσαρμόζονται θετικά την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους τα Επιδόματα Κεντρικής Τράπεζας και Ευθύνης με μεσοσταθμική αύξηση 2,2% επί των μικτών αποδοχών.

Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια δραστικού περιορισμού του αριθμού των υπερωριών. Για την καταβολή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες σε χρηματοαποστολές διατηρείται η αύξηση 20% του χιλιομετρικού ορίου, ενώ δεν καταβάλλεται παιδική μέριμνα για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα.