Κατά 10,3% μειώθηκε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων μέσα σε ένα τρίμηνο!

Μπορεί ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο της χώρας το γ’ τρίμηνο εφέτος να σημείωσε αύξηση κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2016, ωστόσο, ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2017 κατακρημνίστηκε κατά 10,3%!

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν, επίσης, τα εξής:

Ο δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2016, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2017 σημείωσε μείωση 1,9%.

Ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων παρουσίασε μείωση 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2016, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2017 παρουσίασε μείωση 10,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων παρουσίασε μείωση 0,5% το γ’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2017, ενώ ο δείκτης ωρών εργασίας σημείωσε μείωση 0,1% και ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων μείωση 4%.