Κατά 23,3% μειώθηκαν οι μισθοί στο λιανικό εμπόριο το Α’ τρίμηνο του 2018!

Σημαντική μείωση κατά 23,3% σημείωσε ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο το Α ́ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο το α’ τρίμηνο του 2018 σημείωσε οριακή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, αλλά μείωση κατά 0,6% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2017. Στην απασχόληση οι μεταβολές μπορεί να είναι οριακές, ωστόσο, η μεγάλη μείωση κατά 23,3% στο Δείκτη Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο δείχνει ξεκάθαρα το πέρασμα σε επισφαλείς και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α ́τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε ετήσια οριακή άνοδο κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%.

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε άνοδο κατά 1,2%. Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε άνοδο κατά 1,1%.

Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης

Ο Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε στασιμότητα, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%.

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%. Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε άνοδο κατά 0,7%.

Τριμηνιαίες (%) – Α’ τρίμηνο 2018 / Δ’ τρίμηνο 2017

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με εκείνον του Δ’ τριμήνου 2017, κατέγραψε υποχώρηση της τάξεως του 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 0,5%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων /λιπαντικών κατέγραψε πτώση κατά 1,0%.

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, κατέγραψε μείωση 0,7%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α ́ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́τριμήνου 2017, εμφάνισε αξιοσημείωτη πτώση κατά 23,3%.

Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης

Ο Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, εμφάνισε μικρή άνοδο κατά 0,3%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε τριμηνιαία αύξηση κατά 0,3%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών παρουσίασε οριακή υποχώρηση κατά 0,1%.

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%. Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε υποχώρηση κατά 0,5%.