Καταγγελία για ΕΦΚΑ: Αναξιοκρατικές και αδιαφανείς τοποθετήσεις «ημετέρων» σε επιτελικές θέσεις!

Σε μια σημαντική καταγγελία προχώρησαν η Ομοσπονδίεα Εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), κάνοντας λόγο για παράτυπη και παράνομη τοποθέτηση στελεχών σε θέσεις ευθύνης στον ΕΦΚΑ, τονίζοντας ότι «η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας που ουσιαστικά διοικεί τον ΕΦΚΑ, επιδιώκει την δημιουργία μίας νέας ιεραρχίας στον Ενιαίο Φορέα, παραβιάζοντας βάναυσα κάθε έννοια νομιμότητας και κανόνων αξιοκρατίας».

Σύμφωνα με τις Ομοσπονδίες, «με σειρά αποφάσεών του, ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Σέμπος προχώρησε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 στην “τοποθέτηση” των στελεχών και υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νέο οργανισμό του φορέα (Π.Δ. 8/2019, ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23.01.2019). Όπως όμως διαπιστώνεται, με τις αποφάσεις του αυτές ο Διοικητής του ΕΦΚΑ παραβιάζει συνειδητά τη νομιμότητα, την οποία κανονικά θα έπρεπε να διασφαλίζει.

Συγκεκριμένα:

Ενώ το άρθρο 18 παρ. 1α του ν. 4492/2017, ορίζει ότι επανατοποθετούνται συνολικά στις νέες οργανικές μονάδες, όλοι οι υπάλληλοι που προΐστανται μέχρι σήμερα, διαπιστώνουμε ότι, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρά παρανόμως, στην τμηματική επανατοποθέτηση των στελεχών του φορέα, ξεκινώντας από την Κεντρική Διοίκηση».


Εφόσον η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισαν να πορευτούν στον δρόμο της αυθαιρεσίας και της καθεστωτικής συμπεριφοράς, θα βρουν απέναντί τους το σύνολο των εργαζομένων

«Με αυτό τον τρόπο», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδίες, «υπάρχει άμεσος κίνδυνος, όταν τελειώσει αυτή η “τμηματική” διαδικασία, να βρεθούν χωρίς “θέση ευθύνης”, πολλοί συνάδελφοί μας, που σήμερα ασκούν αυτά τα καθήκοντα. Είναι φανερό, ότι επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, ώστε να προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης κάποιοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν με τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν, να “τοποθετηθούν” σ’ αυτές».

Σύμφωνα με τις Ομοσπονδίες, «το άρθρο 18 παρ. 1β του ν. 4492/2017, αναφέρει ρητά ότι: “…τοποθετούνται προϊστάμενοι ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό.”. Όποιος όμως εξετάσει, τις αποφάσεις που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από μεριάς Διοικητή ΕΦΚΑ, υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ο νόμος παραβιάζεται. Γι’ αυτό και βλέπουμε συναδέλφους χωρίς να διαθέτουν στοιχειωδώς τα απαιτούμενα χρόνια προϋπηρεσίας, να αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης, παραγκωνίζοντας άλλους οι οποίοι διαθέτουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας αλλά και άσκησης καθηκόντων σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης».

«Όπως γίνεται αντιληπτό, με αυτές τις αναξιοκρατικές επιλογές της, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας που ουσιαστικά διοικεί τον ΕΦΚΑ, επιδιώκει την δημιουργία μίας νέας ιεραρχίας στον Ενιαίο Φορέα, παραβιάζοντας βάναυσα κάθε έννοια νομιμότητας και κανόνων αξιοκρατίας».

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4 ν. 4492/2017, θα πρέπει “μέσα σε ένα (1) μήνα από το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων”, να γίνει η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης κι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΕΦΚΑ. Απ’ όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, καμία τέτοια προεργασία δεν έχει υπάρξει από μεριάς της Διοίκησης του ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί μη νομότυπα σε θέσεις ευθύνης απολαμβάνουν το προνόμιο της αυξημένης μοριοδότησης, σε βάρος όλων εκείνων των συναδέλφων μας που αντικειμενικά διαθέτουν τα προσόντα, ώστε να κριθούν για τις θέσεις αυτές από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο».

«Με αυτή τη μεθόδευση, γίνεται συνειδητή προσπάθεια από μεριάς πολιτικής ηγεσίας να παρέμβει και στις κρίσεις, όταν και όποτε αυτές γίνουν, επηρεάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των μορίων ώστε να ευνοηθούν οι “ημέτεροι” όσο γίνεται περισσότερο».

Και η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών συνεχίζει: «Οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας στο ζήτημα αυτό είναι δεδομένες και γίνονται με προφανή σκοπό, δηλαδή τη δική της “διευκόλυνση”, ώστε να προωθηθούν αναξιοκρατικώς οι ευνοούμενοί της σε επιτελικές θέσεις ευθύνης και όχι μόνο».

«Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι, προφανώς και δεν είναι αναξιοκρατικές όλες οι τοποθετήσεις που έγιναν στην Κεντρική Διοίκηση. Αντιθέτως, τοποθετήθηκαν κι εκλεκτοί συνάδελφοί μας που αποτελούν κόσμημα για το στελεχιακό δυναμικό του φορέα και οι οποίοι με το ήθος, το έργο και την υπηρεσιακή τους πληρότητα εκτός των άλλων αναδεικνύουν καθημερινά και το εύρος της αδικίας που έχει υπάρξει με τις άλλες τοποθετήσεις».

«Επιπλέον, από τον μέχρι τώρα αυταρχικό κι αναξιοκρατικό τρόπο των τοποθετήσεων στις οποίες έχει προβεί η πολιτική ηγεσία και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ (καθώς αναμένεται και η τοποθέτηση των απλών υπαλλήλων), γίνεται αντιληπτό ότι, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για κανέναν συνάδελφό μας, πως θα τοποθετηθεί εκεί που δικαιούται. Ο κίνδυνος εκδικητικού “ξεσπιτώματος”, είναι πλέον ορατός κι αυτό είναι κάτι που κανείς μας δεν μπορεί να προσπερνά έτσι απλά, πόσο μάλλον το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ακόμα βρίσκεται σε ισχύ η απαράδεκτη διάταξη του ν. 4389/2016 περί “πλεονάζοντος” προσωπικού».

«Ο αγώνας για την επικράτηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας είναι ένας συλλογικός αγώνας, που αφορά τους πάντες. Η προσφυγή στην δικαιοσύνη βέβαια θα είναι το πρώτο βήμα γι’ αυτή την αποκατάσταση, αλλά όχι και το μόνο».

«Εφόσον η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισαν να πορευτούν στον δρόμο της αυθαιρεσίας και της καθεστωτικής συμπεριφοράς, θα βρουν απέναντί τους το σύνολο των εργαζομένων, αφού σε καμία περίπτωση δεν προτιθέμεθα να απεμπολήσουμε τα αναφαίρετα εργασιακά μας δικαιώματα», καταλήγει η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών.