Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που δυσκολεύει τις απεργίες

Οι αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, οι οποίες καθιστούν δυσκολότερη την κήρυξη απεργιών, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο, Τρίτη.

Σύμφωνα με την τροπολογία, πλέον για την κήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμιο σωματείο απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, από μόλις 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, στην τροπολογία  διευκρινίζεται ότι της αποζημίωσης εργαζόμενου προηγείται δικαστική απόφαση, που διαπιστώνει εάν υπήρχε δόλος εκ μέρους του εργοδότη, είτε σε ό,τι αφορά το ατύχημα ειδικά, είτε στη μη τήρηση μέτρων προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Σημειώνεται πως η διάταξη κρίνεται απ’ τον νομοθέτη ως αναγκαία, δεδομένου ότι η μέχρι σήμερα διατύπωση των προϋποθέσεων αποζημίωσης λόγω ατυχήματος, οδηγούσε σε αρκετές περιπτώσεις σε απαλλαγή των εργοδοτών από την υποχρέωση καταβολής της.

Τέλος, περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις αναφορικά με τους οδηγούς των ΚΤΕΛ, όπου υποχρεούται ο πρόεδρος κάθε ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων να καταχωρούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας υπερωρίες, πίνακα αναπαύσεων προσωπικού κ.λπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η εξαίρεση του συγκεκριμένου κλάδου από την ανωτέρω υποχρέωση, είχε συμβάλει στην έκρηξη του φαινομένου αυθαιρεσιών της εργατικής νομοθεσίας.

Δείτε εδώ την τροπολογία