Κατώτατος μισθός: Τα νέα ποσά από 1η Φεβρουαρίου – Πώς διαμορφώνονται τριετίες και επιδόματα (πίνακες)

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Φεβρουαρίου στα 650 ευρώ και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, αλλάζει αναλογικά και τις τριετίες, καθώς και 24 επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου από 1/2/2019 διαμορφώνει τα εξής δεδομένα:

  • Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 650 €/μήνα μεικτά, από τα 586,08 € (αύξηση 11%).
  • Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 29,04 €/ημέρα μεικτά, από τα 26,18 € (αύξηση 11%).
  • Ο υποκατώτατος μισθός καταργείται. Ο κατώτατος μισθός και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 650 €/μήνα μεικτά, από τα 510,95 € (αύξηση 27%).
  • Το υποκατώτατο ημερομίσθιο καταργείται. Το κατώτατο ημερομίσθιο και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 29,04 €/ημέρα μεικτά, από τα 22,83 € (αύξηση 27%).
  • Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες.
  • Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από τα 360 € στα 400 €.
  • Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αυξάνεται από τα 586,08 € στα 650 €.
  • Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, συνολικά η αύξηση του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν θα ωφελήσει άμεσα περίπου 880.000 πολίτες. Περίπου 600.000 είναι οι εργαζόμενοι που θα έχουν αύξηση αποδοχών και 280.000 πολίτες θα ωφεληθούν από την αύξηση των επιδομάτων.

Αναλυτικά τα 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό και αυξάνονται είναι τα εξής:

1. τακτικής επιδότησης ανεργίας,

2. επίσχεσης εργασίας,

3. μακροχρόνια ανέργων,

4. ειδικό εποχικό,

5. ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,

6. ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ,

7. ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,

8. αφερεγγυότητας του εργοδότη,

9. διαθεσιμότητας,

10. παροχή προστασίας της μητρότητας,

11. μαθητείας,

12. ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ,

13. πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,

14. ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,

15. ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,

16. επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,

17. επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων,

18. επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,

19. επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,

20. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

21. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ,

22. βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ,

23. άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι, και

24. προγράμματα απασχόλησης.