Κοινωνικός Τουρισμός ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους

Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site του ΟΑΕΔ (δείτε εδώ) οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους και τους πάροχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 11.07.2018 και ώρα 11:00 μέχρι την 13.07.2018 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.07.2018 και ώρα 13.00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.

Τυπικά το πρόγραμμα θα έπρεπε με βάση τη δημόσια πρόσκληση να ξεκινήσει αύριο Τετάρτη, 11 Ιουλίου, ωστόσο, η έναρξή του μετατίθεται για τις 17 Ιουλίου και μετά, οπότε και θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων.

Θυμίζουμε ότι το asfalistiko.gr από τις 17 Μαΐου είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για τη μεγάλη καθυστέρηση που από τότε ήταν φανερή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον κοινωνικό τουρισμό.