Κοινωφελής Εργασία: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη 7.180 ανέργων σε 34 Δήμους

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) για την πρόσληψη 7.180 ανέργων για 8μηνη εργασία πλήρους απασχόλησης σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από αύριο, 14/12/2017 στις 10:00 το πρωί έως και τις 27/12/2017 στις 12:00 το μεσημέρι, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 7.180 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 μηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.

Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα ως άνω προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ.

Κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Γενικά προσόντα

Οι άνεργοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) και μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Δείτε εδώ τις θέσεις εργασίας ανά Δήμο

Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΕΑΔ

13_DEK_2017_OAED_KOINWFELHS_ERGASIA_34_DHMOI