Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα για 35.000 ανέργους

Προς τα τέλη της τρέχουσας χρονιάς ή το αργότερο στις αρχές του νέου έτους, προγραμματίζει το υπουργείο Εργασίας να πραγματοποιήσει την εκκίνηση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Ενός προγράμματος που έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι στόχο έχει να προσφέρει 8άμηνη απασχόληση σε έως 35.000 ανέργους. Έως τότε θα λήγει σταδιακά το τρέχον πρόγραμμα, μιας και οι απασχολούμενοι σε αυτό θα ολοκληρώνουν τη δική τους 8άμηνη απασχόληση.

Η καινοτομία του νέου προγράμματος είναι ότι θα στοχεύει σε πιο ειδικές ομάδες ανέργων, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Επίσης, σε δεύτερη φάση, το πρόγραμμα θα βελτιωθεί και θα παρέχει επιπλέον κατάρτιση στους συμμετέχοντες. Το είδος της κατάρτισης θα προκύπτει με βάση τις ανάγκες που θα αναδεικνύονται από τις τοπικές αγορές εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα θα καλύπτει όλους τους δήμους, τις περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, όπως επίσης και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Το πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η απασχόληση θα είναι διάρκειας 8 μηνών και σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων, που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικά τα έργα αυτά θα μπορούν να είναι, η συντήρηση και η αναβάθμιση μικρών υποδομών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η αναβάθμιση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο βασικός πάντως στόχος του προγράμματος παραμένει και είναι να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα, οι μακροχρόνια άνεργοι.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά:

«Η αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας και η ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης απαιτεί οργανωμένο σχέδιο, στοχευμένες παρεμβάσεις, καθαρές λύσεις. Σπασμωδικές ενέργειες, ευκαιριακοί σχεδιασμοί και πελατειακές λογικές στην υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης, καταφέρνουν μόνο να παγιδεύουν τους ανέργους και τις τοπικές κοινωνίες σε λάθος κατευθύνσεις.

Εφαρμόζοντας στην πράξη την αταλάντευτη προσήλωση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης στο στόχο της δομικής μείωσης της ανεργίας, χτίζουμε στη βάση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά θεραπεύουμε πληγές του παρελθόντος και βελτιώνουμε ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων απασχόλησης.

Προχωρούμε, λοιπόν στην ουσιαστική αναμόρφωση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς, για 35.000 ανέργους, με εστίαση στους πιο αδύναμους της αγοράς εργασίας και με συνοδευτικές υπηρεσίες ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους, ώστε να κατευθυνθούν με αξιώσεις σε σταθερές θέσεις εργασίας της κάθε τοπικής οικονομίας».