Κορονοϊός: Άδεια κυκλοφορίας για εργασία – Έντυπα και υποβολή αίτησης

Τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού να εναλλάσσονται από… βδομάδα σε βδομάδα! Η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 12:30 το βράδυ, μπήκε εδώ και μερικές μέρες στη ζωή των πολιτών της χώρας, αρχικά μόνο για τις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο ετοιμότητας 3 ή 4. Από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου και μετά όμως, επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια για τον επόμενο μήνα! Χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι οι επόμενες κυβερνητικές αποφάσεις, είναι χρήσιμο οι πολίτες-εργαζόμενοι, να γνωρίζουν πώς θα μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια κυκλοφορίας για να μεταβούν ή να επιστρέψουν από την εργασία τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στο σύστημα «Εργάνη». Εκεί θα αναγράφεται ότι για επαγγελματικούς λόγους πρέπει ο εργαζόμενος να δουλέψει  κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τα έντυπα είναι τα εξής:

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Για Εργαζόμενους Επιχειρήσεων) για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες

Το έντυπο συμπληρώνεται πριν από τη μετακίνηση του εργαζόμενου. Καλύπτει το διάστημα που ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Ο εργοδότης οφείλει να το παράσχει και ο εργαζόμενος να το επιδείξει στα όργανα ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο εργοδότης δεν το παράσχει και ο εργαζόμενος δεν το επιδείξει ή δεν υπάρξει ταυτοποίηση στοιχείων κατά τον έλεγχο, επισύρονται διοικητικές κυρώσεις. Η ταυτοπροσωπία του εργαζόμενου/ης γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον εργαζόμενο/η και σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον εργοδότη.

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) (Για προσωπικές βεβαιώσεις επιτηδευματιών)

για Εργοδότες – Ατομικές Επιχειρήσεις και

Το έντυπο συμπληρώνεται πριν από τη μετακίνηση, καλύπτει το διάστημα που ο Aυτοαπασχολούμενος, Ελεύθερος Επαγγελματίας και Επιτηδευματίας απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, και οφείλει να το επιδείξει στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της.

Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μέλους Οργάνου Διοίκησης (Οι βεβαιώσεις για τα μέλη οργάνου διοίκησης οι υποβολές γίνονται από τις επιχειρήσεις) για Εργοδότες – Επιχειρήσεις.

Το έντυπο συμπληρώνεται πριν από τη μετακίνηση, καλύπτει το διάστημα που το μέλος Οργάνου Διοίκησης απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, και οφείλει να το επιδείξει στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Η ταυτοπροσωπία του δηλούντος /σας γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς ή διαβατηρίου του/της.

 Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Διαδικασία υποβολής εντύπου:

• Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο https://eservices.yeka.gr/

• Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή

• Επιλογή ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

– Εργαζόμενου, ή

– Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία (η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα), ή/και – μέλους Οργάνου Διοίκησης).

• Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου, επιτηδευματία ή/και του μέλους Οργάνου Διοίκησης.

• Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

• Επιλέγεται ώρα από – έως για το διάστημα που απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας.

• Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο pdf.

Αναζήτηση ήδη καταχωρημένων και υποβληθέντων βεβαιώσεων

• Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

• Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση

• Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης.