Κορονοϊός: Μέτρα προστασίας των εργαζομένων ανά περιφέρεια – Τροπολογία υπ. Εργασίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε, έστω και εκπρόθεσμα, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας, να στηρίξει τους εργαζόμενους, που πλήττονται από τα μέτρα που λαμβάνονται, ελέω πανδημίας.

Στην τροπολογία, τονίζεται ότι θα υπάρχει διαβάθμιση ως προς τα μέτρα στήριξης, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο που θα έχει κάθε περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά:

α) Περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στην κατηγορία «πολύ υψηλό»

– Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενούς τους. Το μέτρο αυτό ισχύει τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

– Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), προβλέπονται:

i) Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

 ii) Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή.  

iii) Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.

β) Περιφερειακές ενότητες που υπάγονται στις κατηγορίες «υψηλό», «μέτριο» και «χαμηλό»:

– Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ.

– Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή.

– Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της περιφερειακής ενότητας. Όσοι παραβαίνουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα υφίστανται πρόστιμο 3.000 ευρώ.