Κυριολεκτικά… μαύρη Παρασκευή για τους εργαζόμενους! – «Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ

Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε 32 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν κατά την Black Friday, κατέγραψαν οι έλεγχοι που έκανε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ διεξήγαγαν ελέγχους σε 142 εμπορικά πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Σε 32 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούσαν τα χρονικά όρια εργασίας, μη δηλωθείσα υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση, καθώς και αδήλωτη εργασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, «το ΣΕΠΕ, ενόψει της εορταστικής περιόδου, θα συνεχίσει την ελεγκτική του δράση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας για την στόχευση των ελέγχων σε πιθανώς παραβατικές επιχειρήσεις».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον τηλεφωνικό αριθμό 15512 ή στα κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας.