Μέχρι την 1η Νοεμβρίου ζητά το υπουργείο τα στοιχεία της αξιολόγησης από τις υπηρεσίες

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητά μέχρι την 1η Νοεμβρίου να αποσταλούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Θυμίζουμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ΑΔΕΔΥ και την υπουργό, Όλγα Γεροβασίλη για το θέμα της αξιολόγησης, με το συνδικάτο να υποστηρίζει ότι η απεργία-αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από την αξιολόγηση φτάνει στο 75% και την υπουργό στις 22 Οκτωβρίου να τονίζει ότι «τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι πολύ ενθαρρυντικά, δείχνοντας μεγάλη συμμετοχή».

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης έληξε στις 23 Οκτωβρίου και με την εγκύκλιο ζητείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού να αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκεντρωτικά στοιχεία για την αξιολόγηση των υπαλλήλων τους το αργότερο έως 1/11/2017.

Επίσης, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι «σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παρ. 2 η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από το Β΄ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο

26_OKT_2017_AXIOLOGHSH