«Μαύρη» εργασία εντοπίστηκε σε 2 βιοτεχνίες ενδυμάτων και σε κατασκευαστική εταιρία

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για την τήρηση της ασφαλιστικής-εργατικής νομοθεσίας, πρωινές ώρες σήμερα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου διαπιστώθηκαν:

  • Σε δυο βιοτεχνίες κατασκευής ενδυμάτων (φασόν) απασχολούνταν συνολικά 16 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, ενώ τέσσερις εξ’ αυτών στερούνταν των νομιμοποιητικών για την παραμονή τους στην χώρα εγγράφων.   
  • Σε κατασκευαστική εταιρία απασχολείτο εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.