Μερική απασχόληση και μακροχρόνια ανεργία απειλούν τις εκτιμήσεις για το 2018

Μπορεί το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι το 2018 τα ασφαλιστικά Ταμεία θα κλείσουν με πλεόνασμα 859 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταξύ άλλων θα προέλθει και από την αύξηση των εισφορών, εξαιτίας και της αντίστοιχης αύξησης των θέσεων εργασίας, ωστόσο, παραδέχεται ότι η μερική απασχόληση σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αφορούν στην μακροχρόνια ανεργία απειλούν να τορπιλίσουν την καλή πορεία που αναμένεται.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2018 που κατατέθηκε χτες στη Βουλή, αναφέρεται ως ιδιαίτερα αρνητική παράμετρος που θολώνει τη γενικά καλή εικόνα από την αποκλιμάκωση της ανεργίας, το γεγονός ότι η αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης ως ποσοστό συμμετοχής στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης που σημειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν μικρότερη έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2016 (69,3% έναντι 89,2%), με τη μερική απασχόληση να κερδίζει έδαφος μεταξύ τέταρτου τριμήνου 2016 και πρώτου τριμήνου 2017 για πρώτη φορά μετά το 2014.

Επιπλέον, η μακροχρόνια ανεργία, που αποτελεί ένδειξη της διαρθρωτικής φύσης της συνολικής ανεργίας, δίνει μεν σημάδια βαθμιαίας υποχώρησης σε απόλυτους αριθμούς (στις 766 χιλιάδες άτομα στο πρώτο εξάμηνο 2017 έναντι 821 χιλιάδων στο πρώτο εξάμηνο του 2016), με το ρυθμό υποχώρησής της όμως να υπολείπεται του ρυθμού μείωσης της συνολικής ανεργίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2017. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων επί της συνολικής ανεργίας αυξήθηκε οριακά στο πρώτο εξάμηνο του 2017 (στο 71,8% του ανέργων έναντι 71,2% αντίστοιχα το 2016).